Career

เราต้องการคุณมาเป็นส่วนหนึ่งของเรา

 

บริษัท เดอเบล จำกัด (ในกลุ่มธุรกิจ TCP)

           ผู้จำหน่ายสินค้าเครื่องดื่มกระทิงแดง สปอนเซอร์ ชาขาวเพียวริคุ ซันสแน็ค เรดดี้ แมนซั่ม เจเล่ โอวัลติน และสินค้าอุปโภคบริโภคอื่น ๆ มีพนักงานมากกว่า 1,800 คน ประจำในสาขาต่าง ๆ ทั่วประเทศ  เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯมีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานตำแหน่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 

1. หัวหน้า/ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและปฎิบัติการ ประจำสาขาอุดรธานี

Responsibilities

 • รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการบันทึกรายการบัญชีของสาขาให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
 • ควบคุมและอนุมัติค่าใช้จ่ายต่างๆ ประจำสาขาที่รับผิดชอบ ตามนโยบายบริษัทฯ
 • ติดตามการนำส่งภาษีต่างๆ ของสาขาให้ครบถ้วนถูกต้องและตรงตามกำหนดเวลา
 • ควบคุมดูแลการบันทึกเอกสารในการขายต่างๆ ให้ถูกต้องตามรายการส่งเสริมการขายที่กำหนด
 • ควบคุมดูแลการบันทึกเอกสารเกี่ยวกับสินค้าคงคลังให้ถูกต้อง
 • ควบคุมดูแลความถูกต้องของสินค้าคงคลัง ส่งเสริมและสนับสนุนงานคลังสินค้าและการจัดส่งให้มีประสิทธิภาพ
 • ควบคุมดูแลงานด้านบุคคลและธุรการรวมถึงการสรรหาว่าจ้างพนักงานในตำแหน่งต่างๆ

Qualifications 

 • วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี อายุไม่เกิน 40 ปี
 • มีประสบการณ์ทำงานบัญชีบริษัทฯ สินค้าอุปโภคบริโภค ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจในระบบบัญชีดีมาก สามารถปิดบัญชีได้
 • มีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมบัญชี และ Microsoft office ได้ดีมาก
 • มีประสบการณ์บริหารทีมงาน 3 ปีขึ้นไป

form

 

2. เจ้าหน้าที่บัญชีงบประมาณ

Responsibilities

 • จัดทำรายงานงบประมาณทั้งหมด
 • จัดทำงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบ

Qualifications 

 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำงานบัญชี GL อย่างน้อย 1 ปี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ และทักษะในการติดต่อประสานงานที่ดี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้ดี

form

 

3. Associate Sales Director

Responsibilities

 • บริหาร วางแผนงานด้านงานขาย เพื่อรองรับกายขยายงานจากคู่ค้ารายใหม่ที่เพิ่มขึ้น
 • บริหารทีมงาน และ Coaching งานพื้นฐานด้านการขาย
 • บริหารทีมขายให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งร่วมกันกับลูกค้าได้
 • บริหารยอดขายให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

Qualifications 

 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานบริหารทีมขาย General Trade อย่างน้อย 8 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย FMCG
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

form

 

4. หัวหน้าพนักงานขายหน่วยรถ     (ประจำสาขาต่างๆทั่วประเทศ)

Responsibilities

 • นำทีมขายหน่วยรถให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด
 • พัฒนาความรู้และทักษะให้พนักงานขาย
 • ประสานงานกับฝ่ายปฎิบัติการอื่น ๆ
 • รับผิดชอบการครอบคลุมร้านค้า การกระจายสินค้า การจัดเรียงจัดโชว์ และยอดขายในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

Qualifications 

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • ขับขี่รถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่
 • มีประสบการณ์ขายสินค้าอุปโภคบริโภค อย่างน้อย 3 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารทีมขายไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้ดี

form

 

5. พนักงานขายหน่วยรถ (ประจำสาขาต่างๆทั่วประเทศ)

Responsibilities

 • ดูแลร้านค้าหน่วยรถในเขตพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย
 • รับผิดชอบการครอบคลุมร้านค้า การกระจายสินค้า การจัดเรียงจัดโชว์ และยอดขายในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

Qualifications 

 • วุฒิ ม.6 ปวช. หรือเทียบเท่าขึ้นไป อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีวินัยและซื่อสัตย์อย่างเคร่งครัด
 • สามารถทำงานประจำในต่างจังหวัดได้
 • หากมีประสบการณ์ขายหน่วยรถ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

form

 

6. พนักงานขับรถขายหน่วยรถ (ประจำสาขาต่างๆทั่วประเทศ)

Responsibilities

 • ขับขี่และดูแลรักษารถ
 • จัดส่ง-จัดเรียงสินค้าในร้านค้า
 • ควบคุมสต๊อกสินค้าบนรถ

Qualifications 

 • วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สามารถขับขี่รถบรรทุก 6 ล้อได้ดี และมีใบอนุญาตขับขี่ชนิดที่ 2
 • มีวินัยและซื่อสัตย์อย่างเคร่งครัด
 • สามารถทำงานประจำในต่างจังหวัดได้

form

 

7. พนักงานจัดเรียง จัดโชว์สินค้า (ประจำสาขากรุงเทพ , ปทุมธานี )

Qualifications 

 • เพศชาย/หญิง วุฒิ ม.3 เทียบเท่าขึ้นไป
 • อายุไม่เกิน 28 ปี
 • มีบุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี
 • ขยัน ซื่อสัตย์ และมีวินัยในการทำงาน

form

 

8. Transportation Supervisor/Distribution Supervisor

Responsibilities

 • บริหารจัดการรถขนส่ง สำหรับส่งสินค้าให้กับร้านค้า
 • ตรวจสอบและควบคุมการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ภายในคลังสินค้า
 • อบรมพัฒนาพนักงานคลังสินค้า
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications 

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานคลังสินค้า ประเภทสินค้าอุปโภค บริโภค อย่างน้อย 3 ปี
 • มีประสบการณ์ทำงานในระดับบังคับบัญชาอย่างน้อย 2 ปี
 • ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้
 • หากมีประสบการณ์ปฎิบัติงานในบริษัทกระจายสินค้าอุปโภค บริโภค จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

form

 

9. หัวหน้า/ผู้จัดการคลังสินค้า ( ประจำสาขา อุบลราชธานี, เชียงใหม่, พิษณุโลก)

Responsibilities

 • ควบคุมขั้นตอนการปฏิบัติงานในการจัดเก็บและจัดเรียงสินค้า ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
 • ควบคุมการจัดสินค้าให้ถูกต้องตามประเภท และ จำนวนสินค้า เพื่อนำออกทุกๆรายการ
 • ประสานงานและวางแผนเพื่อจัดเตรียมปริมาณรถขนส่งให้เพียงพอและเหมาะสมกับงานขนส่งสินค้า
 • ควบคุมและวางแผนการจัดเรียงสายการส่งสินค้าในแต่ละวัน

Qualifications 

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานคลังสินค้า ประเภทสินค้าอุปโภค บริโภค อย่างน้อย 3 ปี
 • มีประสบการณ์ทำงานในระดับบังคับบัญชาอย่างน้อย 2 ปี
 • ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้
 • หากมีประสบการณ์ปฎิบัติงานในบริษัทกระจายสินค้าอุปโภค บริโภค จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

form

 

10. พนักงานคลังสินค้า ประจำสำนักงานใหญ่ และสาขาต่างๆทั่วประเทศ

Qualifications 

 • วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่า ขึ้นไป
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ซื่อสัตย์ มีวินัย เคร่งครัด และมีความรับผิดชอบสูง

form

 

Powered by www.477internet.com